# Grajmy w szkole

O Akcji

Pragniemy, aby polska szkoła była miejscem przyjaznym i kulturotwórczym, otwartym na poszukiwanie własnych dróg rozwoju i spontaniczną twórczość. Wspólne muzykowanie jest doskonałym narzędziem, aby takie miejsce stworzyć. Grajmy w szkole!

czytaj więcej

Nabór do pilotażu GwS!

Akcja trwa i przechodzi w nową fazę! Szukamy nauczycieli muzyki lub animatorów, którzy w swoich szkołach chcą zorganizować pracownię muzyczną i szukają pomocy merytorycznej oraz finansowej. Grajmy w szkole!

czytaj więcej

Podpisz petycję!

Popieramy pomysł tworzenia zespołów muzycznych w szkołach! Podpisz petycję! Grajmy w szkole!

czytaj więcej

Bądźmy w kontakcie!

Grajmy w szkole Grajmy w szkole

fb
tw