O programie

Program “Grajmy w szkole!” powstał jako wspólna propozycja środowiska muzycznego, dotycząca rozwiązania palącego problemu braku aktywności muzycznej w polskiej oświacie. W programie postulujemy otwieranie szkolnych pracowni muzycznych, w których w ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonują różne, również stylistycznie, zespoły instrumentalno-wokalne. 

KROK PIERWSZY – PETYCJA

Program “Grajmy w szkole!” rozpoczął się akcją zbierania podpisów pod petycją do MEN o wprowadzenie do szkół dodatkowych zajęć muzycznych – zarówno w ramach funkcjonującej siatki godzin, jak i obejmujących pozalekcyjną aktywność uczniów. W styczniu 2017 roku 2136 osób podpisało apel przygotowany przez Polską Radę Muzyczną.

Wsparcie dla akcji wyraziły organizacje środowiskowe oraz uznani twórcy kultury m.in. Jerzy Maksymiuk, Muniek Staszczyk, Janusz Radek, Dorota Miśkiewicz, Maria Sadowska.

Organizatorzy akcji doczekali się odpowiedzi na swój list. 

KROK DRUGI – KONFERENCJA

W dniach 9-11 grudnia 2017 roku, z inicjatywy organizacji współtworzących Polską Radę Muzyczną, odbyła się I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja #grajmywszkole. Podczas trzydniowego spotkania reprezentacji środowisk edukacyjnych, psychologowie muzyki, muzycy, animatorzy praktycy oraz pozostali eksperci stworzyli ramy ogólnopolskiego programu szkolnych pracowni muzycznych. 

Głównymi założeniami programu zostały:

 1. zróżnicowane pracownie – głównym założeniem programu jest stworzenie w szkołach ogólnokształcących pracowni muzycznych, w których odbywałyby się zajęcia w formie zespołów muzycznych,
 2. tandem nauczyciel/szkoła – każda pracownia jest zakładana z inicjatywy nauczyciela muzyki / animatora, w bezpośrednim porozumieniu z dyrektorem szkoły i radą rodziców. Warunkiem uczestnictwa w programie jest pisemne porozumienie między wyżej wymienionymi i wspólna deklaracja przystąpienia do programu,
 3. wyposażenie i zajęcia – w ramach programu finansowane jest wyposażenie pracowni zgodnie z potrzebą nauczyciela / animatora oraz prowadzenie w nich zajęć muzycznych,
 4. doskonalenie opiekunów – prowadzący pracownie nie są zostawieni sami sobie – oprócz obowiązku sprawozdawczego (również prezentowania dokonań) są zobowiązani do doskonalenia zawodowego w ramach programu,
 5. otwartość społeczna – pracownie nie są jednak tylko miejscem zabawy i spędzania wolnego czasu – prowadzący mają obowiązek prezentować swoje dokonania w ujęciu społecznym (wychodzić z muzyką do lokalnych społeczności),
 6. rozwój kadry – program dba o kadrę animatorów w przyszłości, prowadząc doskonalenie zawodowe dla muzyków z zakresu pracy animatora (praca w edukacji nieformalnej).

Organizacjami odpowiedzialnymi za program wydarzenia były: Polska Rada Muzyczna, Instytut Muzyki i Tańca, Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej, JM Poland, Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna.

KROK TRZECI – PILOTAŻ

W 2019 wystartował pilotaż programu czynnej edukacji muzycznej “Grajmy w szkole!”. Obejmuje on 6 głównych zadań:

 1. Szkolne zespoły muzyczne – w ramach tego zadania funkcjonuje 12 pracowni instrumentalnych, odmiennych stylistycznie, zlokalizowanych w różnych placówkach oświatowych w 7 województwach.
 2. Chóry – w ścisłej współpracy z programem Śpiewająca Polska, w ramach pilotażu rozpoczęło funkcjonowanie 20 szkolnych chórów, funkcjonujących wg nowych zasad i realizujące nowy program,
 3. Orkiestry dęte – we współpracy z programem Wszystko Gra, w ramach pilotażu sprawdzany jest nowy program funkcjonowania szkolnych orkiestr dętych, w szczególności testowany jest model organizacyjny oraz dostosowanie materiałów nutowych na potrzeby pracowni,
 4. Badania diagnostyczne – diagnoza zasobów infrastrukturalno-kadrowych powszechnej edukacji muzycznej w Polsce,
 5. Ewaluacja pilotażu – kompleksowa ocena realizacji zadań 1-4,
 6. Projekt Wieloletniego Programu Rządowego – w wyniku funkcjonowania pilotażu, opracowana zostanie koncepcja wprowadzenia WPR, poświęconego powszechnej edukacji muzycznej w Polsce.

Mapa pilotażu

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Polską Radą Muzyczną. 
 
Współorganizatorzy: Narodowe Forum Muzyki, Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne.