O Programie

Pragniemy, aby polska szkoła była miejscem przyjaznym i kulturotwórczym, otwartym na poszukiwanie własnych dróg rozwoju i spontaniczną twórczość. Wspólne muzykowanie jest doskonałym narzędziem, aby takie miejsce stworzyć. Grajmy w szkole!

czytaj więcej

Wyniki naboru do pilotażu

Przedstawiamy 12 pracowni, w których w roku 2019 ruszył pilotaż “Grajmy w szkole!”. Do grania zgłosiły się szkoły z całej Polski, a zainteresowanie programem przerosło nasze oczekiwania!

czytaj więcej

Finał pilotażu programu #grajmywszkole

Instytut Muzyki i Tańca oraz Polska Rada Muzyczna zapraszają na Finał pilotażu programu czynnej edukacji muzycznej Grajmy w szkole. 

czytaj więcej

Bądźmy w kontakcie!