Szkolna orkiestra w Łajskach

Zespół Szkół w Łajskach liczy 400 uczniów i prowadzi program edukacji włączającej dla wszystkich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze swojego rejonu. W szkole działa także orkiestra w której mogą grać wszyscy uczniowie. Orkiestra jest jednym z wielu sposobów na budowanie szkolnej społeczności i włączanie wszystkich dzieci.

– Edukacja włączająca polega na tym, że uczniowie z niepełnosprawnością siedzą obok swoich sprawnych kolegów w ławkach. Mają do dyspozycji swoich asystentów i innych specjalistów – mówi Marek Tarwacki, dyrektor Zespołu Szkół w Łajskach. – U nas nie ma żadnej segregacji. Wszystkie dzieci są razem. Chodzi nam o to, by mieszkający w naszym rejonie uczeń z niepełnosprawnością mógł uczęszczać do tej samej szkoły co jego kolega, brat czy sąsiadka – dodaje dyrektor Tarwacki.