Jak to się robi w Norwegii – muzyka w szkole podstawowej

Kolejny inspiracyjny przykład realizacji przedmiotu muzyka w oświacie. Fragmenty norweskiej podstawy programowej:

“Najważniejszym celem edukacji jest ewolucja. Edukacja powinna wychodzić naprzeciw dzieciom, młodzieży i dorosłym odbywając się na ich własnych warunkach. Prowadzić ich na granice poznanego, ku spotkaniu z nowym poprzez otwarcie ich umysłów i wystawienie na próbę umiejętności.” 

.

W klasach 1-4 uczniowie:

(Muzyka i taniec)

 • uczą się piosenek i tańców reprezentujących różne gatunki i tradycje
 • śpiewają i grają na instrumentach
 • muzyka pomaga im nabierać pewności nie tylko w zakresie własnych umiejętności wokalnych, ale także swobody wypowiadania się
 • uczą się gry na instrumentach i tańca jako form społecznej interakcji

(Komponowanie)

 • bawią się i eksperymentują z dźwiękiem, tekstem i ruchem tworząc własne kompozycje
 • doświadczają różnych form tworzenia muzyki wzmacniając wiarę we własną kreatywność

(Słuchanie)

 • uczą się być aktywnymi słuchaczami w różnych sytuacjach
 • okazują swoje zaangażowanie oraz zrozumienie przedmiotu za pomocą samodzielnie wybranych środków wyrazu
 • rozwijają zdolność słuchania muzyki wykonywanej na żywo oraz odtwarzanej z nagrań

.

W klasach 5-7 uczniowie:

(Muzyka i taniec)

 • uczą się śpiewu, gry na instrumentach i tańca samodzielnie i w zespołach

(Kompozycja)

 • uczą się w jaki sposób tworzyć proste struktury muzyczne i przekazywać je innym
 • rozwijają swoją kreatywność komponując muzykę oraz formy taneczne oraz nabierają pewności w prezentowaniu ich publicznie

(Słuchanie)

 • uczą się odróżniać podstawowe elementy dzieła muzycznego
 • poprzez spotkania z muzykami i tancerzami zapoznają się z muzyką różnych epok i miejsc

.

Podstawowe umiejętności ucznia:

 • umiejętność wyrażania się za pomocą głosu, czyli poprzez

– śpiew

– komponowanie

– eksperymenty wokalne

 • uczestnictwo we wspólnym muzykowaniu i śpiewie
 • umiejętność wyrażenia poprzez muzykę własnych odczuć i doświadczeń
 • umiejętność wyrażania się poprzez różne formy zapisu nutowego, który służy wsparciu takich form muzycznej ekspresji jak sceniczna improwizacja oraz ćwiczenia słuchowe, pozwala utrwalić muzykę i taniec skomponowane przez ucznia
 • umiejętność eksperymentowania z rymami w tekście, rytmem i brzmieniem słów
 • umiejętność interpretowania i rozumienia środków ekspresji muzycznej (podkreśla się istotny związek tych umiejętności z rozwojem w zakresie rozumienia tekstów literackich!)
 • umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej na gruncie muzyki (np. poprzez analizę struktur rytmicznych)
 • umiejętność wyrażania się poprzez ruch
 • umiejętność korzystania z cyfrowych narzędzi służących słuchaniu, graniu i komponowaniu muzyki, sprzętu i oprogramowania służącego do montażu i edycji nagrań, tworzeniu kompozycji z uprzednio nagranych dźwięków
 • znajomość prawa autorskiego w zakresie niezbędnym do posługiwania się powyższymi narzędziami

.

Źródła:

https://www.udir.no/in-english/

https://www.udir.no/globalassets/filer/lareplan/generell-del/core_curriculum_english.pdf