Rusza nabór do pilotażu Pracowni Muzycznych “Grajmy w szkole”!

Akcja #grajmywszkole trwa i przechodzi w nowy etap. Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie i niesienie słusznej idei muzykowania w szkole!

Dzięki porozumieniu z Instytutem Muzyki i Tańca oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w lutym 2018 ma szansę ruszyć pilotażowy program Pracowni Muzycznych “Grajmy w szkole!”.

Szukamy nauczycieli/animatorów, którzy chcieliby w swojej szkole otworzyć pracownię lub wzmocnić działanie już istniejącej. W ramach pilotażu organizatorzy zapewniają finansowy wkład w wyposażenie pracowni oraz środki na prowadzenie w niej pozalekcyjnych zajęć muzycznych. Po stronie szkoły pozostaje zapewnienie takiego miejsca oraz wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych.

Zapraszamy do zgłaszania swoich placówek w formie tandemu nauczyciel-szkoła poprzez formularz zgłoszeniowy. Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy akcji “Grajmy w szkole!” wybiorą 10 placówek. Ostateczna decyzja uwzględni: zróżnicowanie stylistyczne placówek, kryterium geograficzne, różnorodność typów szkół i form oddziaływań społecznych.

 

Więcej informacji o pilotażu, celach i zasadach współpracy – Opis pilotażu Pracownie Muzyczne “Grajmy w szkole!” 

Formularz zgłoszeniowy do pilotażu – formularz zgłoszeniowy

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 listopada 2017 g. 16:00

 


 

Wszelkie pytania dotyczące pilotażu prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora projektu:

Agnieszka Cichocka, pilotaz@grajmywszkole.pl