I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja #Grajmywszkole

Ogłaszamy I Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję #Grajmywszkole! O muzykowaniu w powszechnych szkołach podyskutujemy już 9-11 grudnia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Głównym tematem konferencji jest edukacja muzyczna, ze szczególnym naciskiem na jej rolę i kształt w oświacie oraz muzyka jako praktyka społeczna o fundamentalnym dla niemal każdej kultury znaczeniu.

Gośćmi konferencji będą jedne z najwybitniejszych i najbarwniejszych postaci świata współczesnej edukacji muzycznej oraz wybitni przedstawiciele pokrewnych dziedzin humanistycznych. Wykładom i prezentacjom towarzyszyć będą warsztaty dla nauczycieli i animatorów oraz dyskusje.

I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja #Grajmywszkole otwiera cykl wydarzeń pod tym hasłem, których misją jest zacieśnienie dialogu pomiędzy środowiskami akademickimi i środowiskiem praktyków edukacji formalnej i nieformalnej oraz wypracowanie skutecznych strategii poprawy jakości edukacji muzycznej w polskiej oświacie. Stanowi także wyjątkową okazję do spotkania z niezwykłymi osobowościami – wybitnymi ekspertami w dziedzinie edukacji muzycznej z różnych stron świata i poszerzenia własnych kompetencji poprzez udział w warsztatach i dyskusjach. 


TEMATYKA KONFERENCJI

W programie wystąpienia prelegentów z Islandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Polski pokazujące doświadczenia edukacyjne w różnych krajach. Dyskusje z moderatorami, debaty praktyków, warsztaty muzyczne. Ujęcie edukacji muzycznej jako interdyscyplinarnego narzędzia rozwoju, mającego wielowymiarowy wpływ na społeczeństwo. Nakreślenie wyzwań i celów powszechnej edukacji muzycznej. Prezentację wyników badań dotyczących modelu partycypacyjnego wychowania muzycznego. Rozmowy o tym, jak ważna jest współpraca wielu stron dla powstania rozwiązań systemowych. Prezentacja pilotażowego programu #Grajmywszkole 2018/2019

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI


PRELEGENCI I PANELIŚCI KONFERENCJI

prof. David G. Hebert (Norwegia), prof. Helga Rut Guðmundsdóttir (Islandia), dr Rod Paton (Wielka Brytania), Sigrún Sævarsdóttir-Griffiths (Islandia/Wielka Brytania), Filipe Sousa (Portugalia/Wielka Brytania), Dag Franzen (Szwecja), prof. dr hab. Dorota Ilczuk (Uniwersytet SWPS), prof. dr hab. Wojciech Burszta (Uniwersytet SWPS), dr hab. Mirosław Filiciak (Uniwersytet SWPS), dr Grzegorz Piotrowski, dr hab. Mariusz Czubaj (Uniwersytet SWPS), dr Piotr Majewski (Uniwersytet SWPS), dr hab. Paweł Tański, dr Andrzej Białkowski (UMCS), dr Ewa Klimas-Kuchtowa (AM Kraków), dr Roma Ławrowska, dr Anna Kalarus, dr Julia Kaleńska-Rodzaj, prof. dr hab. Maria Manturzewska, Grzegorz Michalski (Polska Rada Muzyczna), Alina Sarnecka (Ministerstwo Edukacji Narodowej), Alina Sarnecka (Ministerstwo Edukacji Narodowej), Maxymilian Bylicki (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Piotr Baron (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Joanna Grotkowska (Polska Rada Muzyczna), dr Małgorzata Chmurzyńska, Adam Świtała (PSEiAM), Wojciech Walczak (JM Poland), Janusz Marynowski (Orkiestra Sinfonia Varsovia), dr Katarzyna Wyrzykowska (IFiS PAN), Malina Sarnowska (Filharmonia Narodowa), Beata Jewiarz (Polskie Radio).

Zaglądajcie na naszą stronę i obserwujcie nasz fanpage na Facebooku.

Formularz zapisów do udziału w konferencji: https://grajmywszkole.evenea.pl/

I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja #Grajmywszkole jest realizowana dzięki współpracy Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej, Orkiestry Sinfonia Varsovia, Polskiej Rady Muzycznej oraz Stowarzyszenia JM Poland. Konferencja odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu „Muzyka i taniec – interwencje”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestników konferencji obowiązują osobne zapisy na warsztaty z limitem miejsc.
Uczestnikom konferencji zapewniamy materiały konferencyjne, tłumaczenie symultaniczne (pl-eng) oraz catering.

Szczegółowe informacje:
biuro@pseiam.pl
+48 605 225 849