12 pracowni wybranych do pilotażu #Grajmywszkole w roku 2019

Na wstępie dziękujemy wszystkim nauczycielom muzyki, animatorom i dyrektorom szkół, którzy zgłosili swoje placówki do naszego programu. Konkurowało w sumie 83 pracowni, a wybór był naprawdę trudny. Ostatecznie podjęliśmy decyzję o zakwalifikowaniu 12 zgłoszeń.

Dowiedz się więcej o pracowniach