Jak to się robi w Szwecji – muzyka w szkole podstawowej

W poszukiwaniu inspiracji do zmian we własnym otoczeniu przytaczamy poniżej tłumaczenie tekstu szwedzkiej podstawy programowej.

Muzyka istnieje we wszystkich kulturach i działa na nasze ciało, intelekt i emocje. Jest pojęciem używanym w różnych kontekstach, ma różne funkcje i różne znaczenie dla każdego z nas. Muzyka jest jednocześnie ważnym elementem wspólnoty społecznej i może wpływać na nasz indywidualny rozwój. W naszych czasach muzyka różnych kultur i epok, w połączeniu z innymi dziedzinami sztuki, daje możliwość nieograniczonej ekspresji. Jej znajomość zwiększa szansę uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Przedmiot „Nauka muzyki” ma za zadanie rozwijać te umiejętności uczniów, które pozwalają uczestniczyć w różnych kontekstach muzycznych, zarówno poprzez tworzenie muzyki, jak i jej słuchanie. Edukacja powinna zapewnić uczniom możliwość zdobycia umiejętności muzycznych jako formy ekspresji i komunikacji. W toku nauki uczniowie uczą się jak wykorzystać głos, instrumenty muzyczne, narzędzia cyfrowe, a także koncepcje muzyczne i symbole, w różnych formach i kontekstach muzycznych.

Edukacja powinna dać uczniom szansę rozwoju muzycznej wrażliwości, która umożliwia współpracę z innymi, pozwala tworzyć, aranżować i wykonywać muzykę w jej różnych gatunkach. Nauka daje uczniom zarówno wiarę we własne zdolności do śpiewania i grania na instrumentach, jak i pasję rozwijania muzycznej kreatywności.

Dzięki nauce uczniowie kształcą zdolności do przeżywania, refleksji na temat muzyki, rozumienia różnych kultur muzycznych – zarówno własnych, jak i odmiennych.

Ucząc się muzyki, uczniowie mają możliwość rozwijania następujących umiejętności:

 • gry na instrumentach i śpiewu w różnych gatunkach muzycznych;
 • tworzenia muzyki i wyrażania swoich pomysłów muzycznych;
 • analizowania i omawiania ekspresji muzycznej w różnych kontekstach społecznych, kulturowych i historycznych.

W klasach 1-3

Muzykowanie i tworzenie muzyki 

 • Śpiew i gra na instrumentach w różnych gatunkach: śpiewu chóralnego, antyfonalnego, kanonu, oraz gry w zespole;
 • Improwizacja z ruchem, rytmem i dźwiękiem;
 • Proste formy tworzenia muzyki, np. na podstawie tekstu lub obrazu;
 • Komponowanie piosenek i opowieści z dźwięków, rytmów i ruchów.

Narzędzie muzyki

 • Głos jako instrument;
 • Instrumenty perkusyjne, strunowe i klawiszowe instrumenty o zmiennych rytmach, barwie i dynamice;
 • Rytm, barwa, dynamika jako elementy muzyki służące do jej komponowania;
 • Muzyka – symbole, notacja graficzna, znaki.

Muzyka i jej funkcje

 • Formułowanie myśli, uczuć i obrazów, które pojawiają się podczas słuchania muzyki;
 • Różne instrumenty z grupy dętych, strunowych, klawiszowych i instrumentów perkusyjnych;
 • Brzmienie i wygląd różnych instrumentów;
 • Muzyka związana z codziennością i uroczystymi okazjami w życiu ucznia, w tym hymn narodowy, niektóre z bardziej popularnych hymnów narodowych, a także wgląd w mądrości szwedzkiej i skandynawskiej tradycji.

W klasach 4-6

Muzykowanie i tworzenie muzyki

 • Partia wokalna, melodia i akompaniament w zespole w różnych gatunkach.
 • Muzykowanie ze słuchu: progresje akordów, okresy muzyczne i różne modele akompaniamentu.
 • Improwizacja głosem i na instrumentach – rytmy i dźwięki.
 • Tworzenie muzyki na podstawie wzorów i form muzycznych, takich jak progresje akordów i linii basowych.
 • występy muzyczne przed publicznością.

Narzędzia muzyki

Głos – jego budowa i funkcje:

 • Ćwiczenia rozgrzewki głosu;
 • Wpływ poziomu hałasu na zdrowie i działanie muzyki na ucho;
 • Głos jako narzędzie ekspresji wokalnej – śpiew, joik i rap;
 • Akordy i melodie instrumentalne, bas i perkusja;
 • Rytm, barwa, dynamika, metrum, tempo, okresy muzyczne, zwrotka i refren w blokach do komponowania muzyki w różnych gatunkach;
 • Symbole muzyczne, notacje graficzne, nazwy akordów.
 • Narzędzia cyfrowe audio do tworzenia muzyki (Garageband, Audacity oraz inne programy komputerowe służące do tworzenia muzyki i obróbki dźwięku)

Muzyka i jej funkcje

 • Dźwięk i jego właściwości fizyczne;
 • Psychiczne i emocjonalne oddziaływanie muzyki na ludzi w różnych kontekstach; – Działanie muzyki w różnych kontekstach rytualnych;
 • Słowa i pojęcia potrzebne w czytaniu, pisaniu i mówieniu o twórczości muzycznej oraz doznanych wrażeniach i doświadczeniach muzycznych;
 • Muzyka z obrazami, tekstem i tańcem oraz ich współdziałanie;
 • Podział instrumentów na smyczkowe, dęte blaszane i drewniane, strunowe, klawiszowe i perkusyjne;
 • Muzyka klasyczna, współczesna, ludowa i popularna w różnych kulturach – jej cechy.

W klasach 7-9

Muzykowanie i tworzenie muzyki

 • Głos, melodia i akompaniament w zespole z typowego gatunku muzycznego np. muzyki popularnej.
 • Muzykowanie ze słuchu w różnych gatunkach muzycznych.
 • Rytmiczna i melodyczna improwizacja, akompaniament perkusyjny, progresje akordowe.
 • Tworzenie muzyki w różnych gatunkach.
 • Wykonawstwo muzyczne, w którym różne formy ekspresji sa połączone.

Narzędzie muzyki

 • Głos, słuch (budowa i działanie) oraz powody, dla których słuchanie muzyki i granie może przyczynić się do utraty słuchu i jak utracie słuchu można zapobiec;
 • Jak twój głos może być zróżnicowany polifoniczne, ekspresja wokalna w różnych gatunkach;
 • Akordowe i melodyczne instrumenty, bas i perkusja;
 • Rytm, barwa i dynamika, takt, tempo, okresy, metrum, zwrotka, refren i akordy jako elementy w tworzeniu muzyki różnych gatunków;
 • Symbole muzyczne, notacja, tabulatury, nazwy akordów i notacje graficzne;
 • Narzędzia cyfrowe do tworzenia muzyki, nagrywania i przetwarzania.

Konteksty muzyczne i funkcje

 • Dźwięk i jego właściwości fizycznego, psychicznego i emocjonalnego oddziaływania na ludzi;
 • Funkcja muzyki w określaniu tożsamości i przynależności do grupy w różnych kulturach, z naciskiem na pochodzenie etniczne i płeć;
 • Jak muzyka jest wykorzystywana w różnych mediach, takich jak filmy i gry komputerowe;
 • Instrumenty i ich funkcja w różnych gatunkach i kontekstach, na przykładzie  orkiestry symfonicznej i zespołu rockowego;
 • Muzyka współczesna, klasyczna, folk i muzyka popularna w różnych epokach;
  Pojawianie się różnych gatunków muzycznych, wybitni kompozytorzy, autorzy piosenek i utworów muzycznych.