Jak to się robi w Szwecji – muzyka w szkole podstawowej

Muzyka istnieje we wszystkich kulturach i działa na nasze ciało, intelekt i emocje. Jest pojęciem używanym w różnych kontekstach, ma różne funkcje i różne znaczenie dla każdego z nas. Muzyka jest jednocześnie ważnym elementem wspólnoty społecznej i może wpływać na nasz indywidualny rozwój. W naszych czasach muzyka różnych kultur i epok, w połączeniu z innymi dziedzinami sztuki, daje możliwość nieograniczonej ekspresji. Jej znajomość zwiększa szansę uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa.