Inspiracje

Skolekorps – norweskie orkiestry szkolne

Orkiestry szkolne w Norwegii (po norwesku skolekorps) są ważną instytucją edukacyjną, kształcącą młodych muzyków, którzy często później kontynuują karierę w tym zawodzie. Oprócz bycia wspaniałym hobby i źródłem radości, gra w orkiestrze daje dzieciom poczucie wspólnoty, przynależności i współpracy. To tu rodzą się też przyjaźnie na całe życie.

Pięć muzycznych praw człowieka IMC

Przedstawiamy listę pięciu muzycznych praw człowieka, sformułowanych przez International Music Council w oparciu o Powszechną deklarację praw człowieka, Konwencję o prawach dziecka, a także inspirowaną treściami zawartymi w Deklaracji ideowej Międzynarodowego P.E.N. Clubu, zwanej Kartą.

Szkolna orkiestra w Łajskach

Zespół Szkół w Łajskach liczy 400 uczniów i prowadzi program edukacji włączającej dla wszystkich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze swojego rejonu. W szkole działa także orkiestra w której mogą grać wszyscy uczniowie. Orkiestra jest jednym z wielu sposobów na budowanie szkolnej społeczności i włączanie wszystkich dzieci.

Jak to się robi w Szwecji – muzyka w szkole podstawowej

Muzyka istnieje we wszystkich kulturach i działa na nasze ciało, intelekt i emocje. Jest pojęciem używanym w różnych kontekstach, ma różne funkcje i różne znaczenie dla każdego z nas. Muzyka jest jednocześnie ważnym elementem wspólnoty społecznej i może wpływać na nasz indywidualny rozwój. W naszych czasach muzyka różnych kultur i epok, w połączeniu z innymi dziedzinami sztuki, daje możliwość nieograniczonej ekspresji. Jej znajomość zwiększa szansę uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa.