Month: February 2017

Co dalej?

Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie kompanii #grajmywszkole! Zgodnie z obietnicą złożyliśmy podpisaną do dnia 20 lutego 2017 r. przez 2136 osób petycję, w sprawie wprowadzenia godzin przeznaczonych na zespołowe granie we wszystkich typach szkół, na ręce Pani Minister Anny Zalewskiej. Mamy szczerą nadzieję, że nasz wspólny głos oraz liczne przykłady dobrych praktyk nadesłane …

Co dalej? Read More »

Pięć muzycznych praw człowieka IMC

Przedstawiamy listę pięciu muzycznych praw człowieka, sformułowanych przez International Music Council w oparciu o Powszechną deklarację praw człowieka, Konwencję o prawach dziecka, a także inspirowaną treściami zawartymi w Deklaracji ideowej Międzynarodowego P.E.N. Clubu, zwanej Kartą.

Szkolna orkiestra w Łajskach

Zespół Szkół w Łajskach liczy 400 uczniów i prowadzi program edukacji włączającej dla wszystkich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze swojego rejonu. W szkole działa także orkiestra w której mogą grać wszyscy uczniowie. Orkiestra jest jednym z wielu sposobów na budowanie szkolnej społeczności i włączanie wszystkich dzieci.

Jak to się robi w Szwecji – muzyka w szkole podstawowej

Muzyka istnieje we wszystkich kulturach i działa na nasze ciało, intelekt i emocje. Jest pojęciem używanym w różnych kontekstach, ma różne funkcje i różne znaczenie dla każdego z nas. Muzyka jest jednocześnie ważnym elementem wspólnoty społecznej i może wpływać na nasz indywidualny rozwój. W naszych czasach muzyka różnych kultur i epok, w połączeniu z innymi dziedzinami sztuki, daje możliwość nieograniczonej ekspresji. Jej znajomość zwiększa szansę uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa.