Badanie diagnostyczne Grajmy w szkole

Pilotażowi programu Grajmy w szkole towarzyszy ogólnopolskie badanie diagnostyczne zasobów infrastrukturalno-kadrowych powszechnej edukacji muzycznej. Badaniem objętych zostało łącznie 700 szkół na terenie całej Polski, w tym 300 szkół podstawowych, 200 liceów ogólnokształcących, 200 techników. Głównym celem badania jest zebranie kompleksowych informacji o stanie edukacji muzycznej w szkołach ogólnokształcących. Dodatkowo podjęta została próba uchwycenia postaw respondentów wobec rozwijania czynnej edukacji muzycznej w szkołach. Badanie obejmie następujące obszary badawcze:

1. Podstawowe informacje o szkole;

2. Wyposażenie szkoły;

3. Ogólna charakterystyka życia muzycznego danej placówki;

4. Kwalifikacje nauczycieli prowadzących lekcje muzyki;

5. Kreatywność i otwartość w pracy nauczyciela muzyki;

6. Potrzeby muzyczne szkoły;

7. Status muzyki/lekcji muzyki w danej placówce;

8. Współpraca placówki z instytucjami/organizacjami kulturalnym;

9. Szanse i zagrożenia rozwoju czynnej edukacji muzycznej w szkole.

Badanie zaprojektowane zostało także z myślą o pogłębionej analizie badanych obszarów oraz kontynuacji w formie regularnych badań diagnostycznych o charakterze ogólnopolskim.

Szkoły losowane były z równymi prawdopodobieństwami (w ramach typu szkoły), w losowaniu systematycznym z listy uporządkowanej ze względu na, kolejno: typ szkoły, region kraju (NUTS1, czyli podział na 7 makroregionów), klasa wielkości miejscowości (wieś, miasto<5 tys, miasto>5tys, miasta na prawach powiatu), liczba uczniów w klasie V (SP) lub I (ponadpodstawowe).