Pracownia muzyczna w Warszawie

Aktualności
Co uwielbiamy w pracowniach? To, że każda jest inna i odnajduje swoje upodobania w różnych gatunkach muzycznych. Taką miłą niespodziankę otrzymaliśmy od pracowni muzycznej w Szkole Podstawowej nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, gdzie opiekunem jest Arek Krupa. Link do filmu
Read More

Pracownia muzyczna w Kole

Aktualności
W pracowni muzycznej #grajmywszkole w Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole, gdzie opiekunem jest Marcin Cechowski, są obecne dwie przestrzenie: pracownia praktyczna do zespołowego grania na instrumentach oraz pracownia teoretyczna, w której muzycy prowadzący zajęcia zadbają o uczniów dostarczając im wiedzę z podstaw muzyki. Dzięki nowym instrumentom dzieciaki mogą radośnie oddać się pasji i realizować swoje marzenia. 
Read More

Pracownia muzyczna w Raszkowie

Aktualności
Pracownia Muzyczna w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie gdzie opiekunem jest Łukasz Naczke również otrzymała swoje instrumenty. W pracowni tej prowadzony będzie zespół wokalno- instrumentalny muzyki dawnej. Polscy oraz zagraniczni kompozytorzy z takich regionów jak Hiszpania, Portugalia, Francja od Średniowiecza do Baroku pojawią się w repertuarze pracowni. Wystartowały już pierwsze zajęcia! Uczniów zainteresowanych muzyką nie brakuje. 
Read More

Pracownia muzyczna w Częstochowie

Aktualności
Pracownia Muzyczna w II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie, w której Ggrzegorz Bojanek jest opiekunem, również rozpoczęła już swoją działalność. Zainteresowanych nie brakowało. Młodzi pasjonaci muzyki chętnie uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym i z ochotą zapisali się na zajęcia! #grajmywszkole Zdjęcia wykonali Maja Cupiał oraz Aleksander Biskup. Długo wyczekiwany moment! Pierwsze instrumenty trafiły do Pracowni Muzycznych. W Częstochowie odbyły się pierwsze zajęcia z nowymi instrumentami.
Read More

Pracownia muzyczna w Rykach

Aktualności
Międzynarodowy Dzień Muzyki przypada na całym świecie - 1 października. Głównym celem tego święta jest przedstawienie muzyki jako dobra publicznego, a przede wszystkim przedstawienie ludzi zaangażowanych muzycznie jako tych, którzy tworzą piękno - muzykę. Razem z opiekunami pracowni #grajmywszkole rozsyłamy to piękno wśród swoich podopiecznych. Pani dyrektor ZSO nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach, mgr Hanna Majek, wraz z opiekunem Pracowni Muzyki Tradycyjnej Paweł Warowny oficjalnie otworzyli pracownię programu “Grajmy w szkole!“. Wystartowały już pierwsze zajęcia w pracowni. Pawła Warownego wspierać będą Mateusz Niwiński z Kapela Niwińskich (skrzypce/basy ludowe) oraz Kuba Zimończyk (harmonia trzyrzędowa polska). Do Pracowni Muzyki Tradycyjnej w Rykach na wszystkie zajęcia zapisało się ponad 80 osób z klas 0-8 Szkoły Podstawowej.
Read More

I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja #Grajmywszkole

Aktualności
Ogłaszamy I Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję #Grajmywszkole! O muzykowaniu w powszechnych szkołach podyskutujemy już 9-11 grudnia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Głównym tematem konferencji jest edukacja muzyczna, ze szczególnym naciskiem na jej rolę i kształt w oświacie oraz muzyka jako praktyka społeczna o fundamentalnym dla niemal każdej kultury znaczeniu. Gośćmi konferencji będą jedne z najwybitniejszych i najbarwniejszych postaci świata współczesnej edukacji muzycznej oraz wybitni przedstawiciele pokrewnych dziedzin humanistycznych. Wykładom i prezentacjom towarzyszyć będą warsztaty dla nauczycieli i animatorów oraz dyskusje. I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja #Grajmywszkole otwiera cykl wydarzeń pod tym hasłem, których misją jest zacieśnienie dialogu pomiędzy środowiskami akademickimi i środowiskiem praktyków edukacji formalnej i nieformalnej oraz wypracowanie skutecznych strategii poprawy jakości edukacji muzycznej w polskiej oświacie. Stanowi także wyjątkową okazję do spotkania z niezwykłymi osobowościami - wybitnymi ekspertami w dziedzinie edukacji muzycznej z różnych stron świata…
Read More

Rusza nabór do pilotażu Pracowni Muzycznych “Grajmy w szkole”!

Aktualności
Akcja #grajmywszkole trwa i przechodzi w nowy etap. Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie i niesienie słusznej idei muzykowania w szkole! Dzięki porozumieniu z Instytutem Muzyki i Tańca oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w lutym 2018 ma szansę ruszyć pilotażowy program Pracowni Muzycznych "Grajmy w szkole!". Szukamy nauczycieli/animatorów, którzy chcieliby w swojej szkole otworzyć pracownię lub wzmocnić działanie już istniejącej. W ramach pilotażu organizatorzy zapewniają finansowy wkład w wyposażenie pracowni oraz środki na prowadzenie w niej pozalekcyjnych zajęć muzycznych. Po stronie szkoły pozostaje zapewnienie takiego miejsca oraz wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych. Zapraszamy do zgłaszania swoich placówek w formie tandemu nauczyciel-szkoła poprzez formularz zgłoszeniowy. Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy akcji "Grajmy w szkole!" wybiorą 10 placówek. Ostateczna decyzja uwzględni: zróżnicowanie stylistyczne placówek, kryterium geograficzne, różnorodność typów szkół i form oddziaływań społecznych.   Więcej informacji o pilotażu, celach i zasadach…
Read More
Co dalej?

Co dalej?

Aktualności
Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie kompanii #grajmywszkole! Zgodnie z obietnicą złożyliśmy podpisaną do dnia 20 lutego 2017 r. przez 2136 osób petycję, w sprawie wprowadzenia godzin przeznaczonych na zespołowe granie we wszystkich typach szkół, na ręce Pani Minister Anny Zalewskiej. Mamy szczerą nadzieję, że nasz wspólny głos oraz liczne przykłady dobrych praktyk nadesłane do nas z całej Polski przekonają Panią Minister o konieczności i wartości postulowanych przez nas zmian! Z radością możemy napisać, że odzew z jakim spotkała się kampania #grajmywszkole przerósł nasze oczekiwania! Ogromna ilość nadsyłanych materiałów zawierających przykłady ciekawych, wartościowych, w najwyższym stopniu godnych wsparcia inicjatyw uczniowskich i nauczycielskich na polu wspólnego muzykowania w szkołach i poza nimi napawa radością i optymizmem - ale także ukazuje jeszcze dobitniej konieczność wprowadzenia realnej systemowej zmiany! Uświadomiliśmy sobie ponadto,…
Read More