Skolekorps – norweskie orkiestry szkolne

Skolekorps – norweskie orkiestry szkolne

Inspiracje
Orkiestry szkolne w Norwegii (po norwesku skolekorps) są ważną instytucją edukacyjną, kształcącą młodych muzyków, którzy często później kontynuują karierę w tym zawodzie. Oprócz bycia wspaniałym hobby i źródłem radości, gra w orkiestrze daje dzieciom poczucie wspólnoty, przynależności i współpracy. To tu rodzą się też przyjaźnie na całe życie. (więcej…)
Read More
Pięć muzycznych praw człowieka IMC

Pięć muzycznych praw człowieka IMC

Inspiracje
Przedstawiamy listę pięciu muzycznych praw człowieka, sformułowanych przez International Music Council w oparciu o Powszechną deklarację praw człowieka, Konwencję o prawach dziecka, a także inspirowaną treściami zawartymi w Deklaracji ideowej Międzynarodowego P.E.N. Clubu, zwanej Kartą. (więcej…)
Read More
Szkolna orkiestra w Łajskach

Szkolna orkiestra w Łajskach

Inspiracje
Zespół Szkół w Łajskach liczy 400 uczniów i prowadzi program edukacji włączającej dla wszystkich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze swojego rejonu. W szkole działa także orkiestra w której mogą grać wszyscy uczniowie. Orkiestra jest jednym z wielu sposobów na budowanie szkolnej społeczności i włączanie wszystkich dzieci. (więcej…)
Read More