FINAŁ PILOTAŻU PROGRAMU #grajmywszkoleInstytut Muzyki i Tańca oraz Polska Rada Muzyczna zapraszają na Finał pilotażu programu czynnej edukacji muzycznej Grajmy w szkole. Finał pilotażu odbędzie się 14 listopada 2019 r. o godzinie 10:00 w Zamku Ujazdowskim przy ulicy Jazdów 2 w Warszawie.

PROGRAM FINAŁU

14 GRUDNIA 2019, sobota


GODZINA

TEMAT PROWADZĄCY

9:00-10:00

Rejestracja

9:45-10:00

Breafing prasowy

10:00-10:30

Otwarcie konferencji
Aleksandra Dziurosz (IMiT),
Grzegorz Michalski (PRM),
Joanna Grotkowska (PRM),
Wojciech Walczak (PRM, IMIT)


10:30-11:00

„Grajmy w szkole!” 2019 – podsumowanie pilotażu
„Programu czynnej edukacji muzycznej”.

Wojciech Walczak


11:00-11:30Dlaczego to robimy? – geneza starań o poprawę stanu edukacji
muzycznej w szkołach powszechnych. Panel z udziałem
prof Anny Walugi, Aleksandry Dziurosz, Grzegorza Michalskiego (PRM).

Anna Waluga,
Aleksandra Dziurosz (IMiT),
Grzegorz Michalski (PRM),
prowadzenie – Joanna Grotkowska


11:30-11:45

Dyskusja Q&A

11:45-12:00

przerwa
12:00-13:00Diagnoza zasobów infrastrukturalno-kadrowych powszechnej edukacji
muzycznej w Polsce – prezentacja cząstkowych wyników badań.

Adam Świtała,
Ziemowit Socha

12:30-13:00

Dyskusja Q&A.

13:00-13:15

przerwa

13:15-13:35

Jak długo będziemy grać? Wizja przyszłości, cele, wyzwania.
Joanna Grotkowska,
Wojciech Walczak


13:35-14:30

Dyskusja o przyszłości programu.
zespół zarządzający + uczestnicy programu –
opiekunowie pracowni


15:00-15:15

Prezentacje muzyczne pracowni “Grajmy w szkole!” – przywitanie, wprowadzenie

15:15-15:30

Pracownia 1Rzęczkowo

15:30-15:45

Pracownia 2Raszków

15:45-16:00

Pracownia 3Czarnia

16:00-16:15

Pracownia 4Łajski

16:15-16:30

Podsumowanie I części, wręczenie dyplomów
Przywitanie, wprowadzenie II tury prezentacji

16:30-16:45

Pracownia 5Kórnik

17:00-17:15

Pracownia 6Lamkowo

17:00-17:15

Pracownia 7Ryki

17:15-17:30

Pracownia 8 Koło

17:30-17:45

Podsumowanie II części, wręczenie dyplomów
Przywitanie, wprowadzenie III tury prezentacji

17:45-18:00
Pracownia 9 Trzebież

18:00-18:15


Pracownia 10Warszawa

18:15-18:30
Pracownia 11Chorzów

18:30-18:45
Pracownia 12Częstochowa

18:45-19:00

Podsumowanie III części, wręczenie dyplomów, zamknięcie wydarzenia