Projekt rozporządzenia na stronie MEN

Wejdź na stronę www.men.gov.pl


.

Kliknij w zakładkę ‘BIP’ – Biuletyn Informacji Publicznej


.

W zakładce ‘Prawo i legislacja’ wyświetl ‘Projekty aktów prawnych’


.

Z datą 20 stycznia 2017 odszukaj ‘Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół’.


.

.

Skorzystaj z funkcji ‘Wyślij komentarz do projektu’