Skomentuj projekt MEN

W ramach konsultacji społecznych możemy wesprzeć akcję swoją opinią o propozycji planów nauczania dla publicznych szkół.

Co chcemy tą drogą zakomunikować? 

– potrzebę przeznaczenia godzin na zespoły muzyczne na wszystkich etapach kształcenia,
– potrzebę zwiększenia liczby godzin muzyki, by zachować ciągłość nauczania muzyki od 1 do 8 klasy szkoły podstawowej.

Jak to zrobić?

Skorzystaj z opcji ‘Wyślij komentarz do projektu’ na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


.

Sprawdź, jak odszukać projekt rozporządzenia na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej