PRACOWNIE MUZYCZNE

We wrześniu 2008 roku w szkole w Łajskach rozpoczęła swą działalność klasa orkiestry dętej. Wszyscy uczniowie szkoły w tym osoby z niepełnosprawnościami, od klasy 4 w ramach lekcji wychowania muzycznego uczą się grać na instrumentach dętych. 

Nie bez przyczyny rozpoczęcie realizacji programu następuje w 4 klasie szkoły podstawowej. Jest to moment przejścia uczniów z nauczania zintegrowanego do nauczania przedmiotowego, blokowego, moment trudny, bo niosący ze sobą wiele zmian. Udział w orkiestrze poprzez pogłębienie poczucia wspólnoty, zwiększenie motywacji do pracy, pogłębienie umiejętności koncentracji zapewnia uczniom dobry start na tym nowym etapie edukacyjnym, wpływa na osiągania przez nich wysokich wyników nie tylko na lekcjach muzyki. – Justyna Niegierysz

Od 2014 roku została powołana orkiestra perkusyjna – BATUCADA. Wszyscy uczniowie od 4 klasy rozpoczęli grać na dwóch instrumentach – dętym i perkusyjnym. Obecnie w szkole działa pięć orkiestr.W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży – Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 dzięki opiekunowi Marcinowi Głuszykowi pracownia muzyczna służyć będzie do kontynuacji i rozwijania działalności zespołu muzycznego wychowanków ośrodka, tworzenia autorskiej muzyki i koncertowania na lokalnych imprezach, organizowania koncertu kolęd, podczas którego zespół uczniów koncertował by z innymi grupami, tworzenia muzyki do spektakli teatralnych grupy artystycznej wychowanków, audio-rejestracji, nagrywania muzyki tworzonej przez uczniów, przygotowania wychowanków do udziału w organizowanym przez ośrodek Przeglądzie Twórczości Młodzieży “PRZETWORNIK”.

Oprócz zajęć zespołowych przewidziane są również: indywidualna nauka gry na instrumentach, warsztaty wokalne, próby wokalno-instrumentalne, praca tworzenia autorskiej muzyki, nagrywanie własnych kompozycji.

Zajęcia prowadzić będą wychowawcy naszego ośrodka oraz wolontariusze – animatorzy grupy ArtCrew oraz animatorzy współpracującej z ośrodkiem fundacji Akademia Młodzieży.W pracowni przede wszystkim uczniowie wraz z opiekunem skupiają się na wykonywaniu muzyki polskiej.

Polski folk jest na tyle różnorodny że stanowi niewyczerpane źródło inspiracji do wspólnego muzykowania – Mateusz Nabzdyk

Głównym założeniem prowadzącego nie było stworzenie zespołu ludowego, ale opracowanie i wykonywanie tradycyjnej muzyki polskiej w nowym kontekście z wykorzystaniem innego instrumentarium, zarówno melodycznego jak i niemelodycznego, tak aby tradycję łączyć z nowoczesnością. Kolejnym aspektem działalności pracowni jest opracowywanie i wykonywanie klasycznych utworów polskich kompozytorów. Pracownia muzyczna powstała w jednej z dwóch szkół podstawowych na terenie miasta Ryki. Łączy dzieci z miasta i gminy Ryki przy wspólnej pasji – muzyce. Zadaniem pracowni jest nauka lokalnego repertuaru tradycyjnego. Będą to melodie taneczne: oberki, powiślaki, mazurki, poleczki, walczyki; pieśni ludowe – obrzędowe, religijne, miłosne, ballady, rekruckie. Pracownia w swoich celach ma również naukę gry na tradycyjnych instrumentach charakterystycznych dla regiony ryckiego, wśród nich pojawią się harmonia, skrzypce, basy, baraban, klarnet, saksofon, trąbka, lira korbowa. Oprócz edukacji instrumentalnej opiekun pracowni Paweł Warowny chce wprowadzić naukę białego głosu. 

W działania ryckiej pracowni zaangażowani będą ostatni lokalni muzykanci i śpiewacy ludowi. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli muzyki, ale również przez lokalnych szkolnych mistrzów tradycji.

Spotkania z lokalnymi muzykami, śpiewakami, zespołami, twórcami ludowymi będą nieodzowną częścią pracowni muzycznej. Dzięki temu doświadczeni muzycy będą mogli dzielić się swoją wiedzą z zakresu kultury regionu.

Dodatkowym celem takiego profilu pracowni muzycznej będzie uwrażliwianie i uświadomienie wśród najmłodszego pokolenia mieszkańców Ryk i okolic swojej lokalnej tożsamości. – Paweł WarownyPracownią muzyczna w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fieldlera w Raszkowie opiekować się będzie Łukasz Naczke. W pracowni tej prowadzony będzie zespół wokalno- instrumentalny muzyki dawnej. W pracowni dominować będzie muzyka dawna polskich kompozytorów oraz zagranicznych z takich regionów jak Hiszpania, Portugalia, Francja od Średniowiecza do Baroku. W składzie zespołu muzyki dawnej pojawią się takie instrumenty jak: gitary, flety proste, instrumenty perkusyjne. 

Jest to muzyka żywa, bardzo chętnie grana przez uczniów, jednakże wymagająca praktyki rytmicznej. – Łukasz Naczke

Oprócz muzyki dawnej wykonywanej w zespole , celem jest  poszerzanie repertuaru o utwory solowe w zakresie repertuaru muzyki rozrywkowej oraz poważnej. 

Taki repertuar bardzo znacząco wpływają na rozwój oraz zdecydowanie zachęca do regularnych ćwiczeń. Rozwijając przy tym technikę gry ucznia. – Łukasz NaczkeII Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta jest szkołą, która zawsze była i nadal jest otwarta na uczniów, których największą pasją jest muzyka. Grzegorz Bojanek, który jest opiekunem pracowni już wcześniej prowadził zespoły muzyczne w szkole. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego ma bezpośredni kontakt z uczniami, razem z podopiecznymi urządzili salę prób dla szkolnych zespołów. Jedyną przeszkodą był brak stacjonarnych instrumentów, by młodzi pasjonaci muzyki nie musieli ciągle przynosić swoich wzmacniaczy i perkusji.

 Sprawując pieczę nad zespołami i pracownią, ustalam godziny spotkań muzyków, co pozwala im na znalezienie dogodnego dla siebie czasu na próby. Jako, że nasi uczniowie tworzą kilka zespołów, to często też na próby przychodzą muzycy nie tylko z naszej szkoły.  – Grzegorz Bojanek

Zespoły, które odbywają próby w szkole, występują później nie tylko na imprezach szkolnych, ale także na koncertach organizowanych przez władze samorządowe, czy Młodzieżową Radę Miasta. Co roku odbywa się też koncert “Serce dla Traugutta” w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, na którym występują młodzi muzycy z II LO im. R. Traugutta, a który na dobre zadomowił się już na częstochowskiej scenie muzycznej i zawsze przyciąga dużą ilość publiczności. W Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie od 2000 roku funkcjonuje zespół pieśni i tańca “Mała Warmia”, w którym dzieci uczą się tańca ludowego oraz pieśni ludowych. Zespół obecnie liczy około dwudziestu członków, którzy regularnie spotykają się w tygodniu na zajęciach pozalekcyjnych. 

Jesteśmy niepubliczną szkołą wiejską prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA. Nasza szkoła znajduje się w biednym regionie o wysokim stopniu bezrobocia na terenie Warmii i Mazur. – Aleksander Jasiukiewicz

Uczestnictwo w zespole jest darmowe i dobrowolne, co stanowi ogromną szansę dla rozwoju lokalnej społeczności. Zespół uświetnia imprezy szkolne ale również liczne imprezy okolicznościowe, również o zasięgu wojewódzkim. Dzieci korzystają z bezpłatnych warsztatów, stroje oraz koszty wyjazdów pokrywa szkoła. 

Celem pracowni jest jest stworzenie kapeli ludowej składającej się z instrumentów tradycyjnych jak i ludowych, przykładem mogą być diabelskie skrzypce. 

Wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zespołów będzie trzymała pieczę nad edukacją młodych muzyków.W Szkole Podstawowej nr. 2 im. Adama Mickiewicza w Kole pośród różnych form edukacji artystycznej, realizowanych w formie innowacji pedagogicznych, od kilku lat rozwijana jest popołudniowa edukacja muzyczna. Odpowiada ona na potrzeby grupy dzieci i młodzieży, która chce rozwijać swoje umiejętności gry na instrumentach, śpiewu, gry zespołowej. Opiekun pracowni muzycznej Marcina Cechowskiego rozpoczął przekształcać salę, gdy zauważył zainteresowanie młodych muzyków którzy zaczęli przynosić własne instrumenty. 

W pracowni muzycznej #grajmywszkole będą obecne dwie przestrzenie: pracownia praktyczna, gdzie znajdować się będą instrumenty oraz pracownia teoretyczna, która zadba o uczniów dostarczając im wiedzy z podstaw muzyki. 

Chcemy uczyć muzyki, wykonywać muzykę , tworzyć muzykę. Zauważyć można po czterech latach tworzenia, że dzieci stają się otwarte na udział w zajęciach dodatkowych. – Marcin Cechowski.Pracownia w Szkole Podstawowej nr. 373 w Warszawie istnieje  już od czterech lat, działając w systemie semestralnym wg. kalendarza szkolnego. Młodzież dobiera się w 4-5 osobowe zespoły, ucząc się grać piosenki które znają i których słuchają, by po pewnym czasie tworzyć własne utwory. Członkami zespołów mogą zostać wszyscy uczniowie bez względu na swoje predyspozycje czy umiejętności muzyczne. 

Przybliżać muzykę i zachęcać młodzież do wspólnego grania, zagospodarowanie ich wolnego czasu odciągając tym samym od zagrożeń współczesnego świata i uzależnień (Internet, telefon). To obecnie największy problem dzisiejszej młodzieży. – Arkadiusz Krupa

Opiekun pracowni muzycznej planuje także rozszerzyć działania o sekcję audio-video, sekcję scenograficzną, angażując tym samym kolejne grupy młodzieży do wspólnych zadań. Chce aby uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 373 w Warszawie  brali czynny udział w organizacji imprez kulturalnych, prezentując się przeglądach i konkursach.Pracownia muzyczna w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie jest wielofunkcyjną, spełniającą wymagania użytkowników, uniwersalną przestrzenią kulturalną, której brakowało w okolicy. Szkoła słynie z wielonarodowościowej społeczności uczniowskiej, pochodzącej z przeróżnych stron świata. Misją szkoły jest kreowanie postaw patriotycznych i europejskich. Pedagodzy zwracają uwagę na naukę uniwersalnych wartości niezależnych od religii czy koloru skóry. 

Poprzez muzykę pokazujemy, że możemy się łączyć i bez względu na przekonania, stworzyć coś dobrego. Poza tym, inspirując się szwedzkim systemem edukacji, uczniom do tej pory niezwiązanym z muzyką damy możliwość nauczenia się grania na instrumentach. – Danuta Jeziorska

Pracownia jest miejscem spotkań, które inspiruje, które daje możliwość realizacji swoich pomysłów i marzeń. Jest to nowe miejsce zajęć z muzyki, które do tej pory odbywały się w formie wykładów teoretycznych odchodząc od ważnej części muzyki jaką jest praktyka. 

Celem pracowni jest propagowanie rodzimego śląskiego folkloru, kultury i tradycji Śląska przy całym nowoczesnym spojrzeniu na muzykę jako Sztukę Interdysyplinarną.Od początku pracy w szkole kładłem nacisk na wspólne muzykowanie uczniów. Chcę rozwijać dotychczasowe działania muzyczne w szkolnej pracowni muzycznej które się sprawdzają od wielu lat. – Krzysztof Kędzierski 

Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie położona jest na obrzeżach gminy i jest jedynym łatwo dostępnym miejscem na rozwój zdolności muzycznych uczniów.  Szkoła staje się nieformalnym centrum muzycznym gminy. Po wielu latach pracy, tworzenia zespołów instrumentalnych działa przy szkole orkiestra dęta. Stało się to możliwe dzięki wieloletniemu i systematycznemu muzykowaniu z uczniami wykorzystując każdy dostępny instrument.

Gra w zespole jest też przygotowaniem do gry w orkiestrze dętej, która stała się dla uczniów inspiracją do nauki gry na instrumentach, a dla absolwentów szansą na kontynuowanie swojej pasji muzykowania.Przy Szkole Podstawowej w Czarni działała już Szkoła Muzykantów Ludowych, w ramach której naukę na instrumentach podjęło kilkanaście osób, niestety z braku funduszy zakończyła swoją działalność. Zespołem który prężnie działa do dziś jest dziecięca grupa Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego “Carniacy”. Zespół ten istnieje w Czarni już ponad 80 lat. 

Pracownia muzyczna w Zespole Szkół w Czarni gdzie opiekunem jest Pan Witold Kuczyński skupia się na tradycjach  typowych dla kurpiowszczyzny. Zakup instrumentów dał możliwość młodym etuzjastom muzyki do poszerzenia swoich zainteresowań i kontynuowania tradycji kurpiowskich. 

Celem pracowni jest otworzenie sekcji nauki gry na instrumentach dętych, w której naukę gry podjęłyby dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy Czarni. Kolejnym celem Pana Witolda jest utworzenie wiejskiej orkiestry dętej, która grałaby na początku melodie i tańce kurpiowskie. 

Dzięki wykwalifikowanej kadrze pozostającej w kręgu folkloru kurpiowskiego, młodzież oraz wszyscy zainteresowani wspólnym muzykowaniem dostaną dawkę wiedzy z podstaw muzyki.