ŚPIEWAJĄCA POLSKA

Głównym założeniem wokalnej części Programu pilotażowego jest promowanie małych szkół chóralnych, składających się z dwóch chórów w każdej placówce: jednogłosowego oraz wielogłosowego prowadzonych przez jednego dyrygenta. Taki układ  chórów ma wspierać wieloletni rozwój muzyczny uczniów w szkole oraz zapewnić naturalną drogę z chóru młodszego (jednogłosowego) do starszego (wielogłosowego). Każdy dyrygent jest wspierany przez asystenta, który specjalizuje się w rytmice, emisji głosu lub akompaniamencie, aby wraz z dyrygentem kształtować rozwój muzyczny uczniów. W końcowym okresie programu odbywają się koncerty, dzięki którym każdy z chórów ma okazję zaprezentować efekty swojej pracy. Oprócz tego występy sceniczne chórzystów mają uczyć jak owa prezentacja wygląda oraz jak radzić sobie ze stresem i tremą. Do programu pilotażowego przystąpiło 20 chórów, tworzących 10 małych szkół chóralnych w całej Polsce.

Kolejnym elementem Programu są warsztaty, przeznaczone dla nauczycieli muzyki, dyrektorów szkół ogólnokształcących i samych uczniów. Nad ich organizacją i przebiegiem czuwają kuratorzy Programu, dyrygenci z wieloletnim doświadczeniem chórmistrzowskim, działający artystycznie w konkretnych regionach. Prezentowane są materiały dydaktyczne i artystyczne, które są specjalnie i starannie dobierane w ramach projektu. Przede wszystkim warsztaty skupiają się na metodyce pracy z chórem, psychologicznych aspektach pracy muzycznej z dziećmi i młodzieżą, najczęściej popełnianych błędach oraz sposobie radzenia sobie z problemami w funkcjonowaniu chóru.

Na potrzeby muzycznego rozwoju najmłodszych chórzystów stworzony został podręcznik „Śpiewajmy! Śpiewnik chóralny z zasadami muzycznymi. Utwory jednogłosowe” autorstwa Olivii Kaczyńskiej i Alicji Szelugi. Jest to pierwszy podręcznik z cyklu przygotowany dla chórów szkolnych. Jego zadaniem jest poszerzenie repertuaru chórów jednogłosowych o utwory nie tylko przyjemne do wykonywania, ale również wnoszące różnorodność i pozwalające zetknąć się z problemami wykonawczymi. W podręczniku zamieszczone są zadania wspierające ogólnomuzyczny rozwój młodych chórzystów,  ubogacające ich muzyczną wiedzę i pomagające w przyszłości stać się lepszymi muzykami i odbiorcami muzyki.