WSZYSTKO GRA

Z wielką radością i nadziejami Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne ze swoim sztandarowym projektem Wszystko Gra dołącza do społeczności współtworzącej pilotaż programu #GrajmywSzkole. Szkolne orkiestry dęte, jako jeden z priorytetów projektu, obok części chóralnej i pracowni muzycznych są propozycją uatrakcyjnienia dostępu do aktywnej formy edukacji muzycznej w Polskich szkołach. Celem tej części pilotażu jest zaprezentowanie modelu szkolnej orkiestry dętej na etapie szkoły podstawowej, stworzenie materiałów dydaktycznych dedykowanych według założeń modelu, przedstawienie propozycji rozwoju projektu o model orkiestry w szkołach drugiego stopnia. 

 Prezentowany model szkolnej orkiestry dętej jest wynikiem doświadczeń płynących z programu Wszystko Gra oraz z konsultacji prowadzonych w ramach pilotażu. Głównymi walorami tego wzoru są sposoby wprowadzania w życie wartości, którymi kierujemy się od początku powstania projektu, czyli przede wszystkim aktywnego muzykowania dzieci i młodzieży szkolnej, przystępności, radości ze wspólnego muzykowania, poznawania polskiego dziedzictwa muzycznego.

Projekt Wszystko Gra prowadzony przez Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne i finansowany przez gminę Wrocław to obecnie trzy orkiestry we wrocławskich szkołach podstawowych. Uczniowie uczestniczący w projekcie mają możliwość wypożyczenia instrumentów, udziału w cotygodniowych zajęciach z profesjonalnym instruktorem od danego instrumentu oraz muzykowania w orkiestrze (również raz w tygodniu). Działalność orkiestr polega przede wszystkim na przygotowywaniu oprawy muzycznej szkolnych uroczystości i wydarzeń, ale obejmuje również koncerty poza szkołą, przeznaczone dla lokalnej społeczności. 

 W ramach pilotażu powstają również materiały dydaktyczne dla prowadzących i dla uczniów. Bedą to przede wszystkim aranżacje napisane według specyfikacji dla modelu oraz zbiór ćwiczeń i zabaw umuzykalniających dla najmłodszych uczniów chcących dołączyć do orkiestry. 

Na koniec pilotażu odbędzie się prezentacja dokonań w formie koncertu, na którym mamy ambicję zaprezentować również połączenie priorytetu orkiestr dętych z chóralnym.